Warunki


Materiały zawarte na j stronie Sport Tenet służą wyłącznie do celów informacyjnych nie są deklarowane jako i nie stanowią prawnej lub innej profesjonalnej porady i nie mogą być jako takie traktowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie wyzbywamy się odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony. Porady udzielane na naszej stronie nie sa poradami inwestycyjnymi, ale tylko własną opinia.

Jestem właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej na mojej stronie internetowej oraz w publikowanym na niej materiale. Dzieła te są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Można wydrukować jedną kopię i można pobierać fragmenty z każdej ze strony mojej witryny dla użytku własnego oraz można zwrócić uwagę innych osób w organizacji na materiały opublikowane na mojej stronie.

Nie można modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii, jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie należy używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani jakichkolwiek grafik niezależnie od jakiegokolwiek towarzyszącego im tekstu.

Nie wolno używać jakichkolwiek części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania zgodny.

Jeśli wydrukują, skopiują lub pobiorą Państwo dowolną część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Państwa prawo do korzystania z naszej witryny przestanie obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym i muszą Państwo, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które Państwo zrobili.

Staram się regularnie aktualizować moja stronę i mogę w dowolnym momencie zmieniać jej treść. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mam możliwość zawiesić dostęp do mojej strony, lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały owej stronie mogą być nieaktualne w danej chwili, a ja nie mam obowiązku aktualizacji takiego materiału.